Nyhetsbrev 2017-06-13

Vänner!
..
Nationaldagen

Förra veckan inleddes med klämdag och därefter inföll nationaldagen på tisdagen. För sjunde gången firades den traditionsenligt på Ekbacken. Lika många gånger har jag haft den stora äran att hålla nationaldagstalet. Även denna gång hade vi tur med vädret och solen sken. Drygt 400 personer kom och firade vårt land denna dag. Trevligt!

 

Ytterligare kapacitetsförstärkning väg 276

Under åren 2010-2016 har ett projekt med trimningsåtgärder genomförts på väg 276 för att förbättra framkomligheten.

Sträckan Margretelundsvägen – Söralidsvägen har begränsad framkomlighet i högtrafik vilket har uppmärksammats i olika trafikstudier och Samhällsbyggnadsförvaltningen har därför på uppdrag av oss i Alliansen utarbetat ett medfinansieringsavtal med Trafikverket för att möjliggöra dubbla körfält.  Avtalet omfattar ett första steg med framtagande av projekteringshandlingar och en prövning av åtgärd typ 1. Om åtgärden betecknas som en typ 1-åtgärd krävs ingen vägplan, vilket avsevärt kortar ner tiden till genomförande.

Prövningen görs av Trafikverket då väg 276 är en statlig väg. Trafikverket kommer att vara byggherre och ansvarig för framtida drift. Avtalet omfattar en total kostnad om 29 miljoner kronor och bedöms ha en hög samhällsekonomisk nytta, varför den bör utföras så snart det är möjligt.

Jag tycker det känns positivt att vi nu tar ett stort steg för att åstadkomma dubbla körfält på denna hårt belastade del av väg 276. Det kommer att ger avsevärt bättre flöde när det står klart. Den höga samhällsnyttan motiverar att kommunen går in och gör en medfinansiering på en statlig väg. Med detta kommer en flaskhals att kunna byggas bort vilket ger ekonomiska och miljömässiga vinster och en bättre livskvalitet.

Roslagspartiet försöker nu ta åt sig äran för detta och hävdar att man själva fört samtal med Trafikverket om detta. Ingen på Trafikverket känns dock vid några samtal från Rp…. Vad som är fakta är att Alliansen och förvaltningen drivit på i den här frågan från 2011 och att vi nu ser ut att ha en lösning i sikte.

 

Demokrati

De lokala företrädarna för S hävdar att det skulle råda ett ”demokratiskt underskott” i kommunen. Det är i alla fall för mig helt främmande att det skulle vara på det sättet.  En representativ demokrati går ut på att företräda sina väljare och det man gått till val på att genomföra. Det är hela tiden en process att åstadkomma majoritet för sina idéer.

I ett läge med elva partier i fullmäktige krävs en ödmjuk inställning och att man levererar väl underbyggda beslutsförslag och är lyhörd. Då är chansen stor att man får majoritet för förslagen. Annars finns risken att man förlorar en eventuell votering. Vari det demokratiska underskottet skulle bestå av lär S få bli svaret skyldiga om. Har man ont om egna välunderbyggda förslag kanske det ligger nära till hands att drämma till med uttryck som ”demokratiskt underskott”, trots att det är osakligt och – i likhet med deras förslag i övrigt – inte särskilt välunderbyggt.

 

Kandidat 2018

Förbundet har gått ut med information om vad som gäller för dig som avser att kandidera för förtroendeuppdrag i valet. Förutsättningen är att du ska ha betalt årets medlemsavgift senast 30/6. Det kan vara värt att kolla upp en extra gång för var och en så man inte faller bort av den anledningen. Jag hoppas att så många som möjligt väljer att kandidera. Har du inte uppmärksammat medlemsutskicket kan du läsa mer under följande länk: http://moderaterna.net/osteraker/2017/05/25/vill-du-kandidera-2018/

 

Kommunfullmäktige 19/6

Nu på måndag är det Kommunfullmäktige för tåg 5. Det är lite andra starttider än normalt. KF startar 18:00 denna gång. Redan 17:15 kommer trygghetssamordnare Lena Brodin och kommunpolis Mattias Tillberg berätta om trygghetsarbetet i kommunen för fullmäktiges ledamöter och ersättare. Även detta i fullmäktigesalen. Det kommer vara väl värt att lyssna på.

 

Radio Moderat

Radio Moderat och andra program har ofta hjälp av en tekniker från radiostationen. Det är inte påfallande många som pysslar med detta och huvuddelen börjar bli till åren komna. Även om nya kommunikationssätt med pod-sändningar, Youtube-klipp m.m. finns har ändå Radio Moderat uppskattningsvis ett par tusen lyssnare varför man måste hålla lågan brinnande. Jocke kommer att  ”damma av” sina kunskaper i tekniken så vi blir hyggligt självförsörjande, men jag vill slå ett slag för att vi behöver fler som vill bli tekniker. Det blir oftast ett bättre flow i programmet om man kan ha en tekniker som fokuserar på tekniken.  Är du teknikintresserad och vill läras upp på detta får du hemskt gärna höra av dig till Jocke. Det gäller också om du vill komma och vara gäst i programmet.

 

Invigningar

I närtid har jag förmånen att få inviga dels den nya lekplatsen Sabelbacken den 22/6, dels den senaste etappen av Strandpromenad Kanalen den 26/6.

 

Ha en fortsatt fin vecka!

 

Med vänliga hälsningar

Michaela

08-540 810 69
michaela.fletcher (at) osteraker.se