Nyhetsbrev

Vi har redan kommit till slutet av augusti och en fantastiskt fin och solig sommar börjar komma in på slutspurten. Jag hoppas att så många som möjligt haft chansen att njuta av den!

Nu väntar en intensiv höst med bland annat budget för 2014 och plan för -15 och -16. Dessutom har valrörelsen inför supervalåret 2014 inletts. Nästa år är det nämligen fyra val som ska genomföras. Europaparlamentsvalet den 25 maj samt de tre valen till kommun, landsting och riksdag den 14 september.

Det går bra för Österåker! Ekonomin är ljus och vi går sedan några år med rejäla plus, vilket ger oss möjligheter till satsningar men också att kunna avsätta medel till pensionsskulden, göra viss fondering för sämre tider, samt genomföra skattesänkningar. Den nuvarande skattesatsen är 18:65 och det finns enligt experterna utrymme för fler sänkningar de kommande åren! En handfast ekonomisk styrning kombinerat med kompetenta medarbetare i verksamheterna ligger till grund för detta.

Jag nämnde att budgeten ska tas i höst. 11 november närmare bestämt. Arbetet med den samma inleddes redan i våras, men konkretiseras först nu då kommunens ekonomer har en mer klar bild av hur det ekonomiska läget och utrymmet ser ut. Klart är i alla fall att vi från moderat håll kommer gå in i förhandlingarna med att de satsningar som görs kommer att vara inom kärnverksamheterna. Det gäller att idka god ekonomisk hushållning och prioritera när man handskas med andras pengar. Utöver vården, skolan och omsorgen om våra yngre och äldre behöver också medel tillskjutas för bland annat underhåll av kommunens fastighets- och vägbestånd.

Österåker är en inflyttnings- och tillväxtkommun. Prognoserna för de kommande åren säger att vi kommer växa med i storleksordningen 4-500 invånare årligen. Det är så klart glädjande och viktigt då framtidens välfärd kräver fler skattebetalare, men det är också en utmaning vad gäller bostäder, infrastruktur, omsorg m.m. Åkersberga förtätas och förskönas. Nya attraktiva bostadsområden är under uppförande eller på planeringsstadiet.

Fredrik Reinfeldt lämnade besked i sitt sommartal den 17/8 i Gustavsberg att det kommer bli ett femte jobbskatteavdrag. Detta är så klart mycket positivt! Det gynnar främst låg- och medelinkomsttagare. I kombination med en klok politik på det lokala planet som medger skattesänkningar även där ger det utrymme för den enskilde att förfoga över mer av sina pengar. Det är ju hos den enskilde som arbetat ihop dem som de i grunden hör hemma.

Jag känner stor optimism inför framtiden och inför nästa års val! Lokalt har vi ett mycket bra samarbete inom Alliansen och vi vill regera ihop även 2014-2018! Låt oss alla arbeta för en valseger 2014!

 

Med varma hälsningar

 

Michaela Fletcher Sjöman
Kommunstyrelsens ordförande