Nya promenaden längs kanalen invigd

Idag invigdes den nya sträckan av promenaden längs Åkers kanal. Denna länk knyter ihop två befintliga stråk på östra sidan av Åkers kanal. Med denna utökning till den befintliga stigen är promenaden nu ca 4,5 km lång. Stadspark Åkers Kanal är ett projekt som projekterats under en längre tid och drivits av Alliansen i Österåker.

Ett sammanhängande gångstråk runt hela Åkers kanal ger alla tillgång till vatten. Vatten är ett viktigt element i en stad. Det fungerar som identitetsskapare. Kanalen är idag tillgänglig från både öst och väst i stora delar av framtida stadsparken. Det är viktigt att tillgängliggöra kanalens alla stränder på kommunens mark om parkrummet ska upplevas som en helhet.

Michaela Fletcher höll tal tillsammans med Hans Rockberger från Hembygds- och Fornminnesföreningen.