Ny M-grupp i kyrkan

M-gruppen i Kyrkofullmäktige beslutade vid sitt konstituerande möte den 7e december att anta valberedningens befattningsförslag. Den nya fullmäktigegruppen besluta också att för mandatperioden 2009-2013 inte teckna någon majoritetsöverenskommelse med andra grupperingar. Moderaterna är nu ensamma det borgliga alternativet i kyrkofullmäktige för Österåker Östra-Ryds Församling.

Som ny ordförande i Kyrkofullmäktige föreslogs Jan Olov Sundström. Till Kyrkorådet föreslogs Mia Hindal Bellander, Carin Eriksson och Ulf Ellnabrant som ordinarie ledamöter med Kristina Lemon, Mary Jensen och Pär Lindfors som ersättare.

Övriga ordinarie ledamöter i fullmäktigegruppen är Göran Enwall, Lars Brunnberg, Marie Louise Dütsch och Viking Skeeborg. Valda ersättare till kyrkofullmäktige är Kristina Lemon, Pär Lindfors, Gunnar Hallberg och Kerstin Carselind samt en vakant plats.

Mia Hindal Belander föreslogs till posterna; vice ordförande i Kyrkorådet och som ordförande för M-gruppens presidium med Ulf Ellnebrant som presidiets vice Ordförande. Till valberedningens ordförande föreslogs Göran Enwall. Som revisorer Göran Enwall och Kerstin Carselind och som ledamöter i valnämnden Viking Skeeborg och Marie Louise Dütsch.