Nomineringskommitténs förslag till valsedel 2018

Nomineringskommittén för Österåkersmoderaterna valdes på ordinarie årsmöte den 22/2-2017 och har utgjorts av Joachim Holmqwist (ordförande), Ann-Katrin Flodén (V. ordförande), Erik Lanner, Jens Jäger, Catharina Hellberg och Celine Alfredsson.

Nomineringskommittén har efter tre protokollförda och till förbundet inrapporterade mötestillfällen, innehållande noggrann kandidatgenomgång och avvägningar, nöjet att presentera följande förslag till Moderat valsedel för kommunfullmäktigevalet i Österåkers kommun 2018:

 1. Michaela Fletcher
 2. Hampe Klein
 3. Eliza Roszkowska Öberg
 4. Johan Boström
 5. Christina Funhammar
 6. Ingela Gardner
 7. Kenneth Netterström
 8. Isabelle Ankarfjärd Jäger
 9. Jeanette Widén
 10. Conny Söderström
 11. Fredrik Rosengren
 12. Anneli Hogreve
 13. Conny Ling
 14. Camilla Klein
 15. Pär Lindforss
 16. Lotta Holmgren
 17. Josefine Radonné
 18. Annelie Widén
 19. Bror Jansson
 20. Berndt Hogreve
 21. Mats Höjbrandt
 22. Gunnar Hallberg
 23. Birgitta Netterström
 24. Gunnar Fristedt
 25. Richard Orgård
 26. Annika Lööv
 27. Johan Carselind
 28. Anders Larsson
 29. Kim Skerving
 30. Peter Rönnlund
 31. Mia Hinndal Bellander
 32. Anna Maria Tipper
 33. Stellan Bennich
 34. Claes Robell
 35. Bengt Holm
 36. Karl Lundin
 37. Göran Enwall
 38. Ulf Ellebrant
 39. Kjell Ivarsson
 40. Jens Jäger
 41. Celine Alfredsson
 42. Eva Heléne Axelsson
 43. Joakim Hasselgren
 44. Marie-Louise Sund Dütsch
 45. Ann-Katrine Flodén
 46. Catharina Hellberg

Nedan återfinns resultatet av försöksnomineringen bland medlemmarna: