Nästa m-grupp är den 12/10

Moderata ledamöter och ersättare i fullmäktige kallas och övriga förtroendevalda hälsas välkomna till extra m-grupp med anledning av budget 2016 den 12/10 kl 18:00-19:15. OBS! Tiden! Plats: Largen, konferensavdelningen Alceahuset. Välkomna!

Tidigare aviserad extragrupp 7/10 ställs in och ersätts därmed med detta tillfälle.