Nästa m-grupp är den 24/8

Fullmäktiges ledamöter och ersättare kallas och övriga förtroendevalda samt medlemmar inbjudes till M-grupp den 24/8 klockan 19:00.

Plats: Föreningslokalen, Luffarbacken 5. OBS! Lokal!

Varmt välkomna!