Nästa m-grupp är den 21/9

Fullmäktiges ledamöter och ersättare kallas och övriga förtroendevalda samt intresserade medlemmar inbjudes till ordinarie m-grupp den 21/9 klockan 19:00 i föreningslokalen; Luffarbacken 5.

Välkomna!