Nästa m-grupp är den 24/4

Ledamöter och ersättare i fullmäktige, övriga förtroendevalda samt intresserade medlemmar hälsas välkomna!

Plats:  Largen, konferensavdelningen Alceahuset

Tid: 19:00