Nästa m-grupp är den 15/10

Samtliga nyvalda ledamöter och ersättare i den Moderata fullmäktigegruppen kallas,  samt intresserade medlemmar hälsas välkomna till m-gruppsmöte den 15/10.

Tid: 19:00

Plats: Largen, konferensavdelningen Alceahuset.

 

Väl mött!