Nästa m-grupp är den 13/3

Föreningens förtroendevalda samt intresserade medlemmar hälsas välkomna till m-gruppsmöte den 13/3 klockan 19:00

Plats: Largen, konferensavdelningen Alceahuset.

Välkomna!