Nästa m-grupp är den 12/11

Samtliga  ledamöter och ersättare i den Moderata fullmäktigegruppen kallas,  samt intresserade medlemmar hälsas välkomna till m-gruppsmöte den 12/11.

Tid: 19:00

Plats: Largen, konferensavdelningen Alceahuset.

Väl mött!