Nästa m-grupp 8/6

Fullmäktiges ledamöter och ersättare kallas och övriga förtroendevalda samt medlemmar inbjudes till fullmäktigegruppens sammanträde den 8/6 klockan 19:00 i Largen, konferensavdelningen Alceahuset.

 

Välkomna!