Nästa m-grupp 30/1

Nästa m-grupp är den 30/1 kl 19:00 i Alceahusets konferensavdelning.

Moderata ledamöter och ersättare i fullmäktige, övriga förtroendevalda samt intresserade medlemmar hälsas välkomna!