Nästa m-grupp 29/8

Det första m-gruppsmötet efter sommaruppehållet är den 29/8.

Tid: 19:00-22:00 ca.

Plats: Alceahuset

Välkomna!