Nästa m-grupp 20 april

Fullmäktiges ledamöter och ersättare kallas och övriga förtroendevalda och medlemmar inbjudes till M-grupp den 20/4 klockan 19:00 i Largen, konferensavdelningen Alceahuset.

Välkommen!