Nästa m-grupp

hålls den 15 juni kl 19.00  i Alceahuset inför KF den 20 juni.