Nästa m-grupp 19/8

Moderata ledamöter och ersättare i fullmäktige kallas och övriga förtroendevalda samt medlemmar hälsas välkomna till m-grupp den 19/8 kl 19:00. Plats: Largen, konferensavdelningen Alceahuset. Välkomna!