Nästa M-grupp 19/10

Fullmäktiges ledamöter kallas och övriga förtroendevalda och intresserade medlemmar inbjudes till ordinarie M-grupp den 19/10 klockan 19:00 i föreningslokalen, Luffarbacken 5 Åkersberga.

M-gruppen kommer följas av ett kampanj- och aktivitetsmöte i direkt anslutning.

Välkomna!