Nästa m-grupp 17/5

Moderata fullmäktigeledamöter och ersättare kallas samt övriga förtroendevalda och intresserade medlemmar inbjudes till m-gruppsmöte den 17/5 klockan 19:00 i föreningslokalen, Luffarbacken 5 Åkersberga.

 

Väl mött!