Nästa m-grupp 12/5

Moderata ledamöter och ersättare i fullmäktige kallas och övriga förtroendevalda samt medlemmar hälsas välkomna till m-grupp den 12/5 kl 19:00.

Plats: Largen, konferensavdelningen Alceahuset.

Välkomna!