Moderat politik – Äganderätten

För oss moderater är det viktigt att vi kan hålla det vi lovar. Vi är relevanta och konkreta i våra löften och vi svävar inte ut i någon utopi. Att komma med idéer och visioner är nödvändigt men vi lurar inte några väljare, det vi lovar kan genomföras och är genomförbart. Vi moderater drivs av att alla människor ska ha goda möjligheter i livet och kunna bestämma hur livet ska utvecklas. Då krävs frihet, också från ständigt stigande skatter. Stat och kommun har viktiga uppgifter, men de ska inte styra våra i liv i detalj.
Äganderätten är grundläggande för människors möjlighet att skapa en trygg tillvaro och ökar friheten för enskilda människor eftersom den ger oss rätten att besluta över vår egendom utan godtycklig inblandning från stat eller kommun. Den som skaffat sig ett hus att åldras i ska inte riskera att behöva flytta utom i yttersta undantagsfall. En stark äganderätt stimulerar handel och är en nödvändig förutsättning för en fungerande och stabil ekonomi som i sin tur skapar förutsättningar för en fortsatt stark välfärd.

Vid en valseger för dagens allianspartier i Österåker hoppas vi kunna fortsätta regera i Österåker med samma allians.

Tveka inte att hör av dig om du har frågor, synpunkter eller idéer.

Nedan finner du länkar till våra kandidater till;
Kommunfullmäktigevalet i Österåker
Landstingsvalet
Riksdagsvalet