Miljö- och Hälsokyddsnämnd

Miljö- och hälsoskyddsnämnden sammanträder.

Frågor: Ordförande i MHN, Conny Söderström – conny@prevendo.se