Michaelas nyhetsbrev 12 maj 2012

Nyhetsbrev 12 maj 2012 – Michaela Fletcher Sjöman

Redan mitten av maj månad och våren står ordentligt för dörren. Härligt! De goda nyheterna duggar tätt och moderaterna tillsammans med alliansen i Österåker arbetar med frågor som berör och påverkar vardagen och framtiden för invånare, företagare och besökare. Vi är valfrihetens kommun.  

Företagarna i Österåker har nu satt betyg på kommunen via Svenskt Näringslivs undersökning. Vi har klättrat i ranking till plats 55 och gjort en rejäl ompositionering till det bättre. Moderaternas syn på företagande är självklart positiv, det stärker tillväxten, ökar inflyttningen och skatteintäkterna. Tillväxt är förutsättningen för utveckling av Österåker som bostadsort och företagskommun. Att fler ska lämna utanförskap och få arbete är den högst prioriterade politiska uppgiften. Alliansens politik som har gjort arbete mer lönsamt, gjort det lättare att anställa och underlättat företagande har gett nära 300 000 fler i arbete på fem år. Men mer behöver göras, inte minst för att fler unga ska få arbete. I Österåker arbetar vi med olika förslag för att unga arbetslösa ska kunna komma in på arbetsmarknaden. Arbetslösheten är låg i Österåker, lägre än både riket och länet. Här ser vi ännu en mätning om oss som kommun och hur vi både upplevs och arbetar. Vi strävar självklart efter att bli bättre på alla sätt. Lägre skatter visar positiva effekter på arbetsmarkanden, lägre trösklar för unga genom lägre arbetsgivaravgifter gynnar
både unga och företagarna. Vi har också i kommunfullmäktige antagit en konkurrenspolicy och utmanarrätt. Det innebär att man kan utmana en verksamhet om man tror att man kan göra det till bättre kvalitet eller mindre kostsamt eller både och.

Insyn, påverkan och dialog
Senaste kommunfullmäktige handlade om medborgardialog. Det fattades inga beslut på detta sammanträde utan handlade mer om vad och hur vi kan bli bättre som förtroendevalda genom dialog, påverkan och insyn.
Förhoppningsvis kan detta också leda till ökat förtroende för både politiker
och tjänstemän.

Moderaterna öppnar upp för medborgarförslag via webben, full insyn och transparens när det gäller ekonomi – alla fakturor över en viss summa läggs ut på nätet – på så vis kan alla skattebetalare, blivande invånare och företagare se vad kommunen använder skattepengarna till.

Jag fortsätter med att ha Öppet Hus på biblioteket för att lyssna och svara på frågor. Nu närmast den 14 maj mellan 12:00 och 13:00 och den 15 maj mellan 18:00 och 19:00. Sedan jag tillträdde har jag haft arbetat för ökad dialog, insyn och transparens. Allt vi gör ska vara genomskinligt och det ska vara lätt att ta reda på vilka beslut som kommer att tas där vi vill ha in synpunkter och förslag och vad som sedan beslutas. Nu tar vi ytterligare ett
steg genom förbättrad dialog kring stora som små frågor.

Kultur
Nu stundar som sagt sommaren och många evenemang pågår i Österåker. Kulturen är viktig för såväl boende som besökare. Läs gärna på kommunens evenemangskalender för att finna det som passar dig. Det är också glädjande att vi nu genom Kulturknuten och invigningen av nya Berga Teater kan komma att se ett samarbete med Kungliga Dramatiska Teatern om allt går i lås. Tack vare moderaternas och alliansens beslut om att
satsa på kulturen genom att anställda en kulturstrateg har de kulturella aktiviteterna ökat avsevärt i Österåker. En idrottsstrateg finns också i kommunen för att samordna idrottsföreningar och se möjligheterna för utveckling i takt med att kommunen växer.

Ekonomi
Vi står inför arbetet med budget 2013 och plan för -14 och -15. I november tas budgeten för nästa år i kommunfullmäktige. Prognoserna visar att utrymmet för reformer och satsningar på ökade driftskostander inte är lika stora som förra året. Vi tar ansvar för ekonomin och ger förutsättningar för verksamheterna att kvalitetsutvecklas och precis som övriga företag inom den privata sektorn förbättra produktiviteten.

Skolan
Genom den satsning som gjorts i budget 2011 och 2012 har nu samtliga lärare fått varsin bärbar dator i syfte att underlätta för lärarna som idag har ett stort ansvar för elevernas resultat och måluppfyllelse. Jag har sagt det förut och säger det igen, läraren är avgörande för elevernas resultat.
Vi har sagt att vi vill bli länets bästa skolkommun . Det innebär ju såklart många delar där den viktigaste är kvalité och innehåll men också miljön där elever och lärare vistas. Söraskolan är först ut bland kommunens skolor där vi beslutat att bygga om till en modern och flexibel skola. Invigning förväntas ske då Söraskolan firar 40 år, augusti 2014.

Kommunen har 22 förskolor och 14 grundskolor och ett gymnasium i egen regi. Armada, kommunens helägda fastighetsbolag, har ansvar för fastigheterna och kommer att presentera en underhålls- och upprustningsplan för alla dessa. Grunderna för den politiska utvärderingen sker på befolkningsökning, bostadsbyggande och kommunens förutsättningar i sin helhet.

Äldreomsorgen
Vård- och omsorgsnämnden är först ut bland nämnderna att ha dialog kring frågan; vilken typ av omsorg vill man ha? Vad vill man att kommunen levererar?  Hur vill du bo som äldre? Det var ett välbesökt dialogmöte på biblioteket där ett 50-tal äldre kom, och många hade åsikter om hur äldreboendet ska utvecklas. Alla dessa synpunkter och idéer tas tillvara och arbetas vidare med.

Stockholm Nordost
Sammarbetet mellan Norrtälje, Vallentuna, Vaxholm, Täby, Danderyd och Österåker fortsätter. Samtliga kommuner har gemensamt arbetat fram en Vision för Nordost regionen. Vi har antagit visionen i kommunfullmäktige i april och i augusti sker den stora lanseringen. Regionens kärna är Arninge som navet med resecentrum, kravet från Nordost med att förlänga roslagsbanan från Vallentuna till Arlanda är färdigarbetat från vår sida, förarbete med en lösning för spårtrafik och ökade kollektivtrafiklösningar är inlämnat till bland annat SL och Trafikverket. Möjligheterna för oss som region är större när vi gemensamt ställer krav och önskemål för att tillgodose den utveckling regionen står för.

Andra nyheter
Medley tar över driften av våra simhallar, Söra simhall och Solskiftesbadet, efter genomförd upphandling. Redan 2008 fattade kommunfullmäktige beslutet att upphandla verksamheten och nu är det uppdraget genomfört. Kriterierna för upphandlingen vägdes där 80 procent av anbudet skulle innehålla verksamhetsutveckling och tillgänglighet och 20 procent om pengarna. Medley inkom med ett attraktivt anbud och jag är övertygad om att Medley kommer att lyckas till fördel för oss invånare i Österåker.

Våra badplatser rustas upp inför sommaren. Fem av kommunens badplatser rustas upp och görs tillgängliga inför sommaren som jag hoppas blir både varm och solig.

Vi har lyssnat på föräldrarna. Föräldralediga som får nytt barn har om de önskar möjlighet till ökad vistelsetid på förskolan för de äldre barnen.

Trafikfrågan står högt på dagordningen och beslut om att öka kapaciteten i rusningstrafik har tagits genom att göra 2+2 filer på väg 276 genom Åkersberga och Söralidskorset får en bättre utfart.

Trygghet – allas ansvar
Bara en månad kvar till skolavslutningar och sommarlov för barn och ungdomar. Här har vi förtroendevalda nu chansen att ställa upp på nattvandring. Det kommer att utlysas en tävling mellan partierna där moderaterna som största parti har ALLA möjligheter att vinna, inte bara tävlingen men också möjligheterna och nöjet att få träffa ungdomar i Österåker. Nedan finner du datum och hur du anmäler dig för att nattvandra.

Hör gärna av dig med förslag, tankar, frågor och idéer. Med förhoppning om en skön försommar och på återhörande.

Michaela Fletcher Sjöman (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Nattvandra – Moderaterna ställer upp med flest personer!
Välj en eller flera dagar att nattvandra för ökad trygghet – allas ansvar.

5 juni
8-9 juni
13 juni
15-16 juni

Rotary samordnar alla nattvandrare och ger information om område och tider. Anmäl dig på: www.nattvandring.nu/osteraker