Michaela Fletcher Sjöman nomineras till kommunstyrelsens ordförande

Michaela Fletcher Sjöman nomineras till kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd för Moderaterna i Österåker.

I går kväll, 11 oktober, nominerades Michaela Fletcher Sjöman till posten som kommunstyrelsens ordförande för Alliansen i Österåker med acklamation av den moderata fullmäktigegruppen och föreningen.

Michaela Fletcher Sjöman har senast arbetat som Alliansens politiska sekreterare i Österåkers kommun.

– Det är med stor glädje och ödmjukhet jag antar uppdraget och jag är beredd att med all kraft och energi tillsammans med mina moderata- och allianskollegor fortsätta förbättra Österåker. Jag är stolt över att ha fått förtroendet av såväl väljarna som den moderata gruppen. Nu börjar arbetet med fortsatt förnyelse inom den moderata politiken även i kommunen, säger Michaela Fletcher Sjöman

Michaela Fletcher Sjöman föreslås tillträda den 1 januari 2011 och det nuvarande kommunalrådet, tillika kommunstyrelsens ordförande Ingela Gardner Sundström föreslås sitta kvar som kommunstyrelsens ordförande till och med den 31 december 2010 för att slutföra ett antal strategiska uppgifter och för att det ska ske en ansvarsfull överlämning av uppdraget. Ingela Gardner Sundström har under många år framgångsrikt lett kommunen och överlämnar vid årsskiftet en kommun i utveckling och med goda framtidsutsikter.

 –  Jag är stolt över den utveckling som Österåker har genomgått under mina år som kommunstyrelsens ordförande. Nu lämnar jag över en kommun med god ordning i ekonomin med en företagsamhet som utvecklas väl och med en optimistisk framtidstro ,säger Ingela Gardner Sundström

Kontakt
Michaela Fletcher Sjöman, tel 073 644 35 62
Ingela Gardner Sundström, tel 070 315 07 29
Kenneth Netterström, Föreningsordförande tel 070 782 30 90