Medlemsmöte den 27 oktober 2010 kl 19.00

Moderaterna har stärkt sin ställning.

Moderaterna i Österåker har ökat bättre än i de flesta andra kommunerna i Stockholms län vilket är glädjande och ett resultat av alla aktiva moderters ansträngningar.

Tack ska ni ha för den hjälp till ett bra valresultat ni alla bidragit med.

Vi kan nu fortsätta att arbeta med ett starkt moderat inflytande i vår riksdag, i landstinget och i Österåker kommun. Särskilt roligt är att vi nu har fått två moderata ledamöter från Österåker i vår riksdag, nämligen Eliza Roszkowska Öberg och Jonny Munkhammar.

Förhandlingar med de övriga partierna i har nu startat och för att ge Er alla en lägesrapport om läget eller resultatet av dessa förhandlingar så kallar vi till:

Medlemsmöte den 27 oktober 2010 kl 19.00, Runö Företags Center, Företagsallén 10, 184 40 Åkersberga