Medlemsmöte 7 september på Runö Park

Dags för höstens första medlemsmöte!
Den 7 september kl 19 samlas vi på Runö Park.
Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman talar kring aktuella frågor.
Lätt förtäring kommer att serveras och för att veta hur många som kommer så anmäl dig senast 5 september till Ulf Ellnebrant på telefon 0854061703 alternativt mail ulf.ellnebrant@swipnet.se
Välkomna!