M-gruppstider

Hej

Här kommer tiderna för den moderata fullmäktigegruppens sammanträden som är kvar under VT12.

25 april kl 19 i Alceahuset
16 maj kl 19 i Alceahuset
13 juni kl 19 i Alceahuset

Medlemmar är välkomna att delta!