M-grupp

Samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige är kallade och alla medlemmar är välkomna till M-gruppen.

Dagordning:

19:00  TEMA för kvällen

19:45  Genomgång av fullmäktigeärendena- Kallelse och dagordning finns att läsa på kommunens hemsida www.osteraker.se

Dag: Måndagen den 22 februari

Tid: 19:00

Plats: Alceahuset, Largen

För frågor: osteraker@moderat.se