M-grupp samt medlemsmöte

Den 18/10 klockan 18:00-19:00 i föreningslokalen, Luffarbacken 5 är det medlemsmöte inför instundande valrörelse. Kampanjansvarige och valledaren Fredrik Rosengren kommer att berätta om vad valrörelsen kommer att innehålla. Missa inte det!

Efter detta är det ordinarie M-grupp klockan 19:00 dit Moderata ledamöter och ersättare i fullmäktige kallas och övriga förtroendevalda samt medlemmar inbjudes.