M-grupp och medlemsmingel 10/12

Moderata fullmäktigeledamöter och ersättare kallas och övriga förtroendevalda samt medlemmar inbjuds till M-grupp i M-lokalen, Luffarbacken 5.

Tid 18:00. OBS! Tiden!

Efterföljande glöggmingel i lokalen för alla medlemmar startar 19:30.

Väl mött!