M-grupp och besök av Niklas Wykman 16 mars

Den 16 mars klockan 18:30 gästas vi i föreningslokalen, Luffarbacken 5, av riksdagsman Niklas Wykman som kommer att prata om sitt specialområde skattepolitik. I direkt anslutning till detta avhålls ordinarie M-grupp inför påföljande Kommunstyrelse veckan därpå. Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare kallas härmed och övriga förtroendevalda och medlemmar inbjudes!

Välkommen!