M-Grupp

Kallade: Samtlgia ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige

Inbjudna: samtliga medlemmar och förtroendevalda
Dagordning:
1. Tema – Val
2. Genomgång av samtliga handlignar
3. Övriga frågor
Kontakt: osteraker@moderat.se