M-grupp 27/9

Moderata ledamöter och ersättare i fullmäktige kallas och övriga förtroendevalda och intresserade medlemmar inbjudes till ordninarie M-grupp den 27/9.

Tid: 19:00

Plats: Föreningslokalen, Luffarbacken 5, Åkersberga

Välkomna!