M-grupp 23/8

Moderata fullmäktigeledamöter och ersättare kallas, övriga förtroendevalda och medlemmar inbjudes till ordinarie m-grupp den 23/8 klockan 19:00 i föreningslokalen, Luffarbacken 5.

 

Välkomna!