M-grupp 20 september kl 19 Alceahuset

M-grupp, trots inställt KF den 26 september

Helena Jungenstam, ordf i Socialnämnden, talar kring aktuella frågor i nämnden samt kring frågor som berör barn i behov av särskilt stöd.

Medlemmar välkomna att delta!