M-grupp 15/3

Fullmäktiges ledamöter och ersättare kallas och övriga förtroendevalda och medlemmar inbjudes till m-grupp i föreningslokalen den 15/3 klockan 19:00

Välkomna!