M-grupp 15/11

Moderata ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige kallas samt övriga förtroendevalda och intresserade medlemmar inbjudes till M-grupp den 15/11.

Tid: 19:00

Plats: Föreningslokalen, Luffarbacken 5 Åkersberga

Väl mött!