Kristoffer Tamsons på besök

Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) besökte idag Österåkers kommun för ett möte med kommunalrådet Michaela Fletcher (M), chefen för Österåkers kommuns väg- och trafikenhet Anna Anderman samt representanter för Trafikgruppen för föreningar och företag i Österåkers kommuns skärgård (TÖS).

TÖS har arbetat fram en beskrivning av en framtida trafiklösning både vad avser person- och godstransporter samt förbättrad service i skärgården.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Österåkers kommun har under arbetet med ny översiktsplan och i arbetet med en transportstrategi samverkat med TÖS för att se hur skärgårdstrafiken kan och bör utvecklas. TÖS har tagit fram en skrivelse som väl beskriver denna önskvärda utveckling. Materialet kommer att kräva vidare bearbetning och fortsatta utredningar, vilket bedöms vara lämpligt att det sköts av Trafikförvaltningen på Stockholms läns landsting, som är ansvariga för skärgårdstrafiken.

Samtliga parter fann mötet mycket givande och att ett avstamp mot ett arbete för effektiva tranportlösningar för mellanskärgården.

Michaela Fletcher passade samtidigt på att ta upp frågan om de onödigt långa avstängningarna på Roslagsbanan som väntar, som hon tillsammans med Täbys och Vallentunas kommunalråd skrivit till Trafiknämnden om. Detta föranleder nu att det kommer ske en dialog mellan Trafikförvaltningen, de berörda kommunalråden samt tjänstemän i kommunerna för att åstadkomma det bästa för resenärerna.

Fr. vänster: Michaela Fletcher, Kristoffer Tamsons, Thomas Johansson, Wille Öhman, Lotta Ljungberg, Stefan Ljungberg, Anna Anderman, Gunnar Friberg