Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Nyhetsbrev 2011-05-29

Förfärligt länge sedan jag fick till ett Nyhetsbrev här och på Moderaternas hemsida. Idag på självaste Mors dag har jag tid, ro och inte minst inspiration till att formulera ett nyhetsbrev.

Det har gått nästan hela fem månader sedan jag tillträdde och det har varit en minst sagt turbulent tid. Men inget ont som inte för något gott med sig. Jag fick en snabbkurs i mediaträning, jag fick direkt erfara vikten av att allt vi gör ska vara transparent och våra beslutsunderlag tydliga och kvalitetssäkrade. Dessutom fick jag möjligheten att vara ute bland medarbetare och verksamheter, ha öppet hus på biblioteket och besöka företag i kommunen.

Vilken fantastisk kommun vi har! I dagarna kom tidningen Fokus ranking av ”bäst att bo i” där Österåker klättrat från en 97:e plats till en 48:e placering. Här SKA vi upp. Nu tar vi fram en så kallad attraktivitetsstrategi för att klättra ytterligare. Det handlar självklart inte bara om att komma på en högre placering, utan även om att skapa trygghet och insikt internt om att vi har – och bor i – en fantastisk kommun.

Vidare arbetar vi nu aktivt med att formulera vägar och tillvägagångssätt för att uppnå våra fyra inriktningsmål.

1. Ekonomi i balans

2. Länets bästa skolkommun

3. God och hög kvalitet inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

4. Bäst på service – all kommunal service, så som infrastrukrur, kundbemötande och miljöfrågor som blir en service i framtiden till nästa generation.

Från och med i höst kommer det på kommunstyrelsens föredragningslista alltid finnas med ”uppföljning av målen”. Det ska inte råda någon som helst tvekan om att vårt fokus ligger på att uppnå dessa mål.

Infrastruktur

Nu har vi beslutat om de så nödvändiga kapacitetshöjande åtgärderna på väg 276 och senare också Söralidskorsningen. Med några enklare penselsträck och mindre kostsamma åtgärder löser vi den infarkt som råder på morgnarna och eftermiddagarna genom centrala Åkersberga kortsiktigt. Framöver när vi ser till de expanderingar som vi gör i kommunen krävs dock en långsiktig lösning och det blir en av de stora frågorna som vi behöver se över under mandatperioden.

Vi har tillsammans med Nordostkommunerna begärt att få vara del av en förskottering för utbyggnad av Roslagsbanan. Om vi ska kunna hålla jämna steg med Söderortskommunernas kraftiga exploatering och kunna ta del av den tillväxt som sker även i våra kommuner behöver vi se över våra kommunikationsmedel för att bli attraktiva för nya och befintliga invånare.

Omvandlingsområden och miljö

Nu pågår det ca 30-tal detaljplaner i Svinningeområdet där fritidshusområdet omvandlas till permanentområde med allt vad det innebär i vägar, gång- och cykelvägar och inte minst kommunalt vatten och avlopp. Det är den största satsningen Österåkers kommun gjort för miljön i samarbete med Roslagsvatten.  Hela området är lika stort som Södermalm för att göra en jämförelse. En fråga som ofta uppstår är de enskilda vägföreningarna och just i Svinningeområdet ville de boende själva ha kvar det enskilda vägnätet. Kommunen tar dock över ansvaret för ”slingan” där sl bussen kommer att gå.

Valfrihet och mångfald

Nu har vi äntligen möjliggjort för våra barn och unga att söka musikskola hos annan utförare än kommunen. Nu kan våra barn erbjudas även piano, gitarr och andra tänkbara instrument.

Vi kommer att arbeta vidare med pengsystemet inom andra områden också för att öka både tillgängligheten och valfriheten för invånarnas.

Nyhet inom kultur och evenemang

För första gången på Nationaldagen 6 juni firar vi nu på Ekbacken tillsammans med Hembygdsföreningen. Det är ett redigt program för alla åldrar och riktigt roligt att få vara med och starta denna nya tradition.

Till nästa år kommer vi förhoppningsvis kunna ha ännu fler aktiviteter som ”race” längs med kanalen på farkoster byggda av avgångsklasserna på alla olika gymnasieskolor i vår kommun, eventuellt en hedersplakett för kulturell gärning och förhoppningsvis också ett pris till bästa lärare / medarbetare. Glöm heller inte bort Operafestivalen 19-21 aug på Ljusterö till minne av Jussi Björlings 100 årsdag.

Med förhoppning att vi ses på Ekbacken och en skön sommar.

Michaela Fletcher Sjöman (M)
Kommunstyrelsens ordförande