Kommunfullmäktige – Allmänpolitisk debatt

Den 22 mars kl.18:30 i Alceahuset och fullmäktigesalen plan 4 hålls årets första allmänpolitiska debatt mellan partierna i Österåkers kommunfullmnäktige.

Allmänheten välkomnas.