MUF årsmöte 9/11

Mandatperioden 2010-2014 första sammanträde i kommunfullmäktige.

Alla ordinarie ledamöter samt ersättare är kallade till 15:00 Alceahuset, fullmäktigesalen

Allmänheten är välkommen att lyssna på plats eller via web www.radio.osteraker.se eller lokalradion 103,7 MHz.