Kommunfullmäktige

Alceahuset
Dag: Måndag 17 maj
Tid: 18:30
Plats: Fullmäktigesalen
Kontakt med moderaterna: osteraker@moderat.se