Kommunfullmäktige

Välkommen att lyssna på debatterna i Österåkers fullmäktige.

Dag: måndagen den 12 april.

Tid: 18:30

Plats: Alceahuset, Fullmäktigesalen plan 4

För kallelse och ärendelista se kommunens hemsida: www.osteraker.se