Kommunen tar ansvar för tryggheten!

Under sommaren ökar Skärgårdskommunen Österåker sin befolkning med det dubbla och trots att brottsligheten uppvisar en tydlig generell minskning finns det en oro hos en del som vi tar på allvar. Det sker också kriminell aktivitet även här, vilket vi från kommunens sida vill stävja så tidigt som möjligt. I det läget väljer Polismyndigheten att dra ner på insatser och bemanning, vilket vi anser vara helt fel väg att gå. Vi vill ge våra invånare, i alla åldrar, en större trygghet! Därför förstärker vi under sommaren med lokala väktare för att förhindra kriminalitet, öka tryggheten och motverka eventuell uppkomst av medborgargarden.

Vi tar säkerhet och trygghet på största allvar. Österåker ska vara en trygg kommun. Det är något vi inte kompromissar om.  När myndigheten som har ansvar för trygghet brister i sitt uppdrag måste kommunen stärka upp istället. Trots att det egentligen inte är kommunens uppgift i grunden. Givet det kommer vi skicka fakturan till rikspolischefen Dan Eliasson, som har ansvar för att upprätthålla lag och ordning.

Vi uppmanar samtidigt föräldrar och andra vuxna att nattvandra. Alla krafter behövs för att ge våra unga trygghet och åstadkomma en lugn miljö överlag. (Närmast är det nattvandring i Åkersberga, som utgår från Fyren i Folkets hus kl 20:30 den 3/6, 4/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 16/6, 17/6 samt 18/6.)

Alliansen har sett att det behövs många fler poliser i landet, Moderaterna vill t.ex. att det blir 2000 fler, men regeringen gör dessvärre ingenting. Vi vill se ett Sverige man kan lita på att samhället finns där när man behöver. Sverige får aldrig vara ett land där man går omkring och känner oro. Det samma gäller självfallet även i vår kommun. Det får vi aldrig någonsin acceptera. Då måste vi vara beredda att agera.