Kandidatutbildning

Samtliga kandiderande till kommunfullmäktige, landsting och riksdag kallas till kandidatutbildning
Plats: Alceahuset, konferenslokal Largen
Tid: 19:00-21:00
Anmälan önskas och sker till: osteraker@moderat.se