Kallelser till M-grupp

Kallelse till M-grupp
Kallade:
Samtliga valda ledamöter och ersättare för kommande mandatperiod,
samtliga ledamöter och ersättare i nämnder och bolag för innevarande mandatperiod

Inbjudna:
Samtliga medlemmar

Efter den nyvalda M-gruppens förberedande möte den 6 oktober beslutades om  kommande sammanträden.
11 oktober kl.19:00 – Runö Företags center, Företagsallén 10, tel 08 540 674 10
Konstituerande möte för nya M-gruppen
Prel. 13 oktober kl.19:00 – Runö Företags center, Företagsallén 10, tel 08 540 674 10
20 okotber kl.19:00 – Runö Företags center, Företagsallén 10, tel 08 540 674 10
M-Gruppen förväntas fungera som referensgrupp för förhandlingarna med alliansen
27 oktober kl.19:00 – Runö Företags center, Företagsallén 10, tel 08 540 674 10

Eventuellt kan M-gruppen snabbinkallas via sms för att stödja förhandlarna eller ta del av frågeställningar. Vill du som inte ingår i M-Gruppen också bli kallad via sms skicka ett e-post meddelande till osteraker@moderat.se

8 november kl.18:30 Kommunfullmäktige, Alceahuset plan 4.
Samtliga valda ledamöter och ersättare på plats.