Ingela Gardner Sundström om bokslut 2009

 

Läs hela pressmeddelandet på Österåkers hemsida.

Österåkers kommuns bokslut för 2009 +25,3 mkr

Trots att år 2009 var ett mycket kärvt år ekonomiskt lyckades Österåkers kommun hålla den ursprungliga budgeten och ge ett överskott på 25,3 mkr. Inklusive reavinst uppgår det samlade resultatet till + 32,9 mkr. Under året har också lån på 90 mkr amorterats.
– Det är oerhört glädjande att vi klarade vår ursprungliga budget, trots att skatteintäkterna blev 28 mkr lägre än budgeterat. Våra medarbetare har starkt bidragit till resultatet genom att arbeta annorlunda och effektivare och jag vill rikta ett stort tack till dem för deras insatser, säger Kommunstyrelsens ordförande Ingela Gardner Sundström (M). Resultatet innebär också att vi har vänt ett tidigare underskott mot ett överskott samtidigt som vi sänkt skatten.

För mer information kontakta:
Ingela Gardner Sundström (M), Kommunstyrelsens ordförande, tel 070-315 07 29, ingela.gardner.sundstrom@osteraker.se

Här kan du se på Ingela Gardner Sundström Youtube.