Högsta betyg för Österåker för skötsel av ekonomin

Tidningen Kommunexperten undersöker hur det står till med ekonomin och finanserna i Sveriges kommuner. I senaste undersökningen analyseras Österåker som får högsta betyg.
Kommunexpertens analyser av kommunerna bygger på officiell finansiell statistik från SCB och omfattar alla kommuner 1988-2008. För Österåkers kommun har de tagit hänsyn till resultaträkning för 2009.

I tidningen står bl a att läsa: ”Den historiskt finansiella lågbetygskommunen Österåker tog sig samman 2003 och levererade fem ekonomiskt godkända år. Svackan 2008 blev påminnelsen om att en god ekonomi ständigt måste erövras och det lyckades man med 2009. Även de egna ägda företagen i kommunen är välskötta och redovisar skäliga vinster. Kommunen har amorterat långa lån, rörelsekapitalet har förbättrats och kommunen funderar på att avsätta medel i pensionsfonder. Österåker uppfyller symptomen på den snabbt växande kommunen som straffas hårt av systemet för utjämning av skatteintäkter och kostnader mellan kommunerna.”

– Jag är naturligtvis oerhört glad över resultatet av Kommunexpertens undersökning som ger ett kvitto på att hårt arbete med ekonomin skapar förutsättningar för en fortsatt bra utveckling för kommunen säger Ingela Gardner Sundström, Kommunstyrelsens ordförande (M). Av de 16 kommuner i Stockholms län som hittills undersökts är det bara tre som placerat sig på listan över Sveriges mest välskötta kommuner med högsta betyg och vi är en av de tre.
.

Läs mer om hur analysen genomförts på www.kommunexperten.se

Mer information:
Ingela Gardner Sundström, Kommunstyrelsens ordförande, 070-315 07 29