Föreningsmöte – Handlingsprogram del 3

Framtagande av handlingsprogram del 3. Samtliga medlemmar är välkomna att delta.

Inbjuden talare: Eva Pethrus om hur Globaliseringen påverkar oss i kommunerna och våra kärnverksamheter. eva_pethrus

Dag: Söndagen den 2 maj
Tid: 10:00-17:00 (Kaffe och fralla serveras från 09:30, lunch serveras och anmälan görs till osteraker@moderat.se )
Plats: Alceahuset, Largen konferensavdelningen.

Välkommen!